Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Αποφάσεις/Ενέργειες Οργάνων-Επιτροπών

Αποφάσεις/Ενέργειες Οργάνων-Επιτροπών

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται αποφάσεις και ενέργειες των Οργάνων Διοίκησης και των Επιτροπών του Ιδρύματος. Οι αποφάσεις αναρτώνται σταδιακά μετά την καθαρογραφή και την υπογραφή τους