Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

07.12.2017

Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της ΣΕΦΑΑ-ΤΕΦΑΑ

4 Δεκεμβρίου 2017

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ. της Σχολής

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ. του Τμήματος

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΕΠ στη Γ.Σ. της Σχολής

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΕΠ στη Γ.Σ. του Τμήματος

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΕΠ στον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών