Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

24.01.2018

Ενημέρωση για τις διαδικασίες πραγματοποίησης δαπανών προσωπικού, υπηρεσιών και προμηθειών σύμφωνα με το ν.4485/2017

Ενημερωτική συνάντηση την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου ώρα 10 πμ στο Αμφιθέατρο "Καραθεοδωρή" του Τμήματος Μαθηματικών

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επισυνάπτεται ενημερωτική επιστολή του Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητή κ. Θωμά Σφηκόπουλου, για τις διαδικασίες πραγματοποίησης δαπανών προσωπικού, υπηρεσιών και προμηθειών σύμφωνα με το ν. 4485/2017. Παράκληση να ενημερωθούν και μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Υποψήφιοι Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες και Επιστημονικοί Συνεργάτες που εμπλέκονται στις διαδικασίες του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ.

Υπενθυμίζω την ενημερωτική συνάντηση της Παρασκευής 26 Ιανουαρίου ώρα 10 πμ στο Αμφιθέατρο "Καραθεοδωρή" του Τμήματος Μαθηματικών.

 

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

Ενημερωτική Επιστολή