Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

05.12.2017

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στις συνελεύσεις των τομέων και του τμήματος Βιολογίας στης Σχολής Θετικών Επιστημών

30 Νοεμβρίου 2017

ΕΔΙΠ στη ΓΣ του τομέα Γενετικής σχετικό αρχείο

ΕΔΙΠ στη ΓΣ του τομέα Ζωολογίας σχετικό αρχείο

ΕΔΙΠ στη συνέλευση του τμήματος σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στη ΓΣ τομέων και στη συνέλευση του τμήματος σχετικό αρχείο