Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

28.11.2017

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου E.Τ.Ε.Π στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής

σχετικό αρχείο