Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

28.11.2017

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου E.Τ.Ε.Π στη ΓΣ των τομέων Ι και ΙΙ καθώς και Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του τμήματος Χημείας

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπου E.Τ.Ε.Π στη ΓΣ των τομέων Ι και ΙΙ καθώς και Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του τμήματος Χημείας

ΕΤΕΠ στη συνέλευση του τμήματος σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στη ΓΣ του τομέα Ι σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στη ΓΣ του τομέα ΙΙ σχετικό αρχείο

ΕΔΙΠ στη συνέλευση του τμήματος σχετικό αρχείο