Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

29.11.2017

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου E.Τ.Ε.Π στη ΓΣ των τομέων Γλωσσολογίας και Νεοελληνικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπου E.Τ.Ε.Π στη ΓΣ των τομέων Γλωσσολογίας και Νεοελληνικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας

ΕΤΕΠ στη ΓΣ του τομέα Γλωσσολογίας σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στη ΓΣ του τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας σχετικό αρχείο