Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

29.11.2017

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π και E.Τ.Ε.Π στη Συνέλευση του Τμήματος ΦΠΨ καθώς και στις ΓΣ των Τομέων του Τμήματος

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π και E.Τ.Ε.Π στη Συνέλευση του Τμήματος ΦΠΨ καθώς και στις ΓΣ των Τομέων του Τμήματος

ΕΔΙΠ στη ΓΣ του τομέα Φιλοσοφίας σχετικό αρχείο

ΕΔΙΠ στη ΓΣ του τομέα Παιδαγωγικής σχετικό αρχείο

ΕΔΙΠ στη συνέλευση του τμήματος ΦΠΨ σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στη ΓΣ του τομέα Παιδαγωγικής σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στη συνέλευση του τμήματος ΦΠΨ σχετικό αρχείο