Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

28.11.2017

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π και E.Τ.Ε.Π στη ΓΣ και στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π και E.Τ.Ε.Π στη ΓΣ και στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

ΕΔΙΠ στη ΓΣ σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στη ΓΣ σχετικό αρχείο

ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία σχετικό αρχείο