Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

28.11.2017

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π - E.Τ.Ε.Π στους τομείς και στη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π - E.Τ.Ε.Π στους τομείς και στη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής

ΕΤΕΠ στον τομέα Δημόσιας Υγείας  σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ Παθολογικού Νοσηλευτικού τομέα  σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στη ΓΣ του τμήματος  σχετικό αρχείο

ΕΔΙΠ Παθολογικού Νοσηλευτικού τομέα  σχετικό αρχείο

ΕΔΙΠ στη ΓΣ του τμήματος  σχετικό αρχείο