Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

28.11.2017

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου E.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη Κοσμητεία και στη ΓΣ της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη Κοσμητεία και στη ΓΣ της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση σχετικό αρχείο

ΕΔΙΠ στη Κοσμητεία σχετικό αρχείο

ΕΕΠ στη Γενική Συνέλευση σχετικό αρχείο

ΕΕΠ στη Κοσμητεία της σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στη Κοσμητεία της σχετικό αρχείο