Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα » Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

Προβολή Σημαντικού Γεγονότος

28.11.2017

Ανακήρυξη ανάδειξης εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του Τμήματος καθώς και εκπροσώπου ΕΤΕΠ στον τομέα Ψυχολογίας τους ιδίου τμήματος

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη συνέλευση του τμήματος ΕΜΜΕ καθώς και εκπροσώπου ΕΤΕΠ στον τομ.Ψυχολογίας

ΕΔΙΠ στη ΓΣ του τμήματος ΕΜΜΕ σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στη ΓΣ του τμήματος ΕΜΜΕ σχετικό αρχείο

ΕΤΕΠ στη συνέλευση του τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού του τμήματος ΕΜΜΕ σχετικό αρχείο