Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα

Σημαντικά γεγονότα

27-11-2017 Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του τμ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ

Συγκροτείται η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας της εκλογής ανάδειξης εκπροσώπων


27-11-2017 Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του τμ.Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

Συγκροτείται η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας της εκλογής ανάδειξης εκπροσώπων


Αποτελέσματα 50 μέχρι 56 από τα συνολικά 692