Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Σημαντικά Γεγονότα

Σημαντικά γεγονότα

28-11-2017 Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου E.Τ.Ε.Π στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής


28-11-2017 Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου E.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη Κοσμητεία και στη ΓΣ της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη Κοσμητεία και στη ΓΣ της Σχολής Επιστημών της Αγωγής


28-11-2017 Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου E.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη Κοσμητεία και στη ΓΣ της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη Κοσμητεία και στη ΓΣ της Σχολής Θετικών Επιστημών


28-11-2017 Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου E.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του ΠΤΔΕ


28-11-2017 Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου E.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του Τμ.Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του τμήματος Οικονομικών Επιστημών


28-11-2017 Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου E.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στα συλλογικά όργανα της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στα συλλογικά όργανα της Νομικής Σχολής


28-11-2017 Ανακήρυξη ανάδειξης εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του Τμήματος καθώς και εκπροσώπου ΕΤΕΠ στον τομέα Ψυχολογίας τους ιδίου τμήματος

Ανακηρύσσουμε υποψηφίους για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη συνέλευση του τμήματος ΕΜΜΕ καθώς και εκπροσώπου ΕΤΕΠ στον τομ.Ψυχολογίας


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 692