Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

15.01.2018

Υπογραφή διμερούς συμφωνίας συνεργασίας του Ε.Κ.Π.Α. με το Πανεπιστήμιο της Σεούλ

12/01/2018

 

Ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Σεούλ, της Ν. Κορέας, Dr. Yunhi Won, ο Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για τις Διεθνείς Σχέσεις, Prof. Sehyun Ahn, ο βοηθός Προέδρου κ. Geunjoo Lee και η υπεύθυνη Συντονισμού Προγραμμάτων κ. Jean Song επισκέφθηκαν σήμερα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου είχαν συνάντηση εργασίας με τον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλο, τον Αναπληρωτή Πρύτανη καθηγητή Κ. Μπουραζέλη και το μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων καθηγητή Γ. Τόμπρα. Κατά τη συνάντηση υπεγράφη διμερής συμφωνία συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων.

Στη συνάντηση έγινε αναλυτική παρουσίαση του οράματος, των στόχων, της δομής, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου της Σεούλ, που αυτή τη χρονιά συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας. Επίσης, παρουσιάσθηκαν οι δυνατότητες υποτροφιών σε ξένους φοιτητές στη Ν. Κορέα και στο Πανεπιστήμιο της Σεούλ. Ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Σεούλ αναφέρθηκε, επίσης, στους δεσμούς της χώρας του με την Ελλάδα και τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων.

Ο Πρύτανης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει συνοπτικά τις δραστηριότητες και τα προγράμματα του ΕΚΠΑ. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν ήδη συναφθεί διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια της Ν. Κορέας Hankuk και Sogang, ενώ το ΕΚΠΑ με χαρά υποδέχεται και τη νέα συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σεούλ.

Ο διεθνής προσανατολισμός του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί σημαντικό στρατηγικό στόχο. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην προώθηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Πανεπιστημίου και την ανάδειξη του διεθνούς προφίλ του. Το ΕΚΠΑ συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, διεθνή δίκτυα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και εκπαιδευτικές οργανώσεις παγκοσμίως, με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού, των ερευνητών και του λοιπού ανθρώπινου δυναμικού του. Η σύναψη Διεθνών Συμφωνιών Συνεργασίας έχει εξέχοντα ρόλο, καθώς τέτοιες συμφωνίες με ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και ερευνητικά κέντρα, προωθούν τις διαπανεπιστημιακές συνεργασίες, την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών και την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας.