Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

15.04.2015

Σεμινάριο Προετοιμασίας Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ 15/4/2015

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 2/5/2015


To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση», Λ’ κύκλος, με Κ.Ε. 11503 οργανώνει το ακόλουθο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:

 
Σεμινάριο Προετοιμασίας Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, 20 ώρες (Κωδ. ΕΟΠΠΕΠ) – Έναρξη Μαθημάτων Τρίτη  5/5/2015 

 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και προετοιμάζονται για τις εξέτασεις πιστοποίησης, για την εισαγωγή τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ.

Συγκεκριμένα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι:

α. Είναι εγγεγραμμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ.

β. Έχουν διδακτική εμπειρία σε ενήλικους τουλάχιστον 150 ωρών ή /και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή στη Δια Βίου Μάθηση ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση ή στη Συνεχή Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική.


Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 2 Μαΐου2015.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 120 ευρώ και 100 ευρώ για φοιτητές, ανέργους, υπαλλήλους του ΕΚΠΑ και εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη λάβει μέρος σε κάποιο από τα Επιμορφωτικά Προγράμματα Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ.

(Κωδ.:  SCHL2, SCHL3, EQUAS, ISO, SPSS, INOV, SMED, ΑΔΕΕΠ, ΘΜΜΑ, CREA, CHNG, CRIS, DEV).


Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.
 

Όταν πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους.

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί  στους συμμετέχοντες "Βεβαίωση Παρακολούθησης στο Θεματικό Αντικείμενο : Σεμινάριο Προετοιμασίας Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ".