Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

13.01.2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Η ΕΛΠΙΣ"

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 15/2/2016

 

Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμ. 204998/Γ1/1-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 16328/23-11-2016 (ΑΔΑ: 716Ω46904Ν-9ΚΚ) ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ».

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Διοικητικών Υποθέσεων

Ναπολέων Μαραβέγιας