Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

12.01.2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη προσωπικού στο ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 13/1/2016

 

Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμ. 216462/Ζ2/16-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 3245/28-11-2016 (ΑΔΑ: Ω24Γ46914Υ-0ΔΥ) ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.  

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Διοικητικών Υποθέσεων

Ναπολέων Μαραβέγιας