Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

13.01.2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 16/1/2016

 

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ. 2/13-12-2016 (ΑΔΑ: 64ΦΝ4653ΠΣ-9Θ5) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την κάλυψη δέκα (10) θέσεων με απόσπαση/μετακίνηση υπαλλήλων.

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Διοικητικών Υποθέσεων

Ναπολέων Μαραβέγιας