Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

25.06.2015

Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ 25/06/2015

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 9/7/2015


To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση», Ν’ Κύκλος με Κ.Ε. 11503 οργανώνει το ακόλουθο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:

 
Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, 35 ώρες (Κωδ. ΕΟΠΠΕΠ) – Έναρξη Προγράμματος Δευτέρα 13/07/2015 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Οι εξετάσεις αυτές οδηγούν σε ένταξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων που διατηρεί ο ΕΟΠΠΕΠ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση την εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τις διατάξεις του Ν.4283/2014, «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 189/Α’/10-9-2014) από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια θα αποτελέσει προϋπόθεση προκειμένου ο εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.


Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις 9 Ιουλίου 2015.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 120 ευρώ και 100 ευρώ για φοιτητές, ανέργους, υπαλλήλους του ΕΚΠΑ και εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη λάβει μέρος σε κάποιο από τα Επιμορφωτικά Προγράμματα Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ.

(Κωδ.:  SCHL2, SCHL3, EQUAS, ISO, SPSS, INOV, SMED, ΑΔΕΕΠ, ΘΜΜΑ, CREA, CHNG, CRIS, DEV).


Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.
 

Όταν πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους.

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί  στους συμμετέχοντες "Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο: Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ".