Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

15.03.2016

Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ 15/3/2016

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 24/3/2016


To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση», Β’ Κύκλο με Κ.Ε. 11503 οργανώνει το ακόλουθο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:

 
Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, 35 ώρες (Κωδ. ΕΟΠΠΕΠ) – Έναρξη Προγράμματος Δευτέρα 28/3/2016 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. Οι εξετάσεις αυτές οδηγούν σε ένταξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων που διατηρεί ο ΕΟΠΠΕΠ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση την εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τις διατάξεις του Ν.4342/2015, (ΦΕΚ 143/Α’/9-11-2015) από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια θα αποτελέσει προϋπόθεση προκειμένου ο εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Στο σεμινάριο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι:

Α. Έχουν διδακτική εμπειρία σε ενήλικους τουλάχιστον 150 ωρών ή /και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Δια βίου Μάθηση ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική.

Β. Όσοι δεν έχουν διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά επιθυμούν να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές και το πλαίσιο πιστοποίησης.

Γ. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο εισαγωγικό μητρώο και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :
- Εκπαιδευτές Ενηλίκων
- Εκπαιδευτές – Εκπαιδευτών Ενηλίκων
- Εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Ο αριθμός των ατόμων σε κάθε γκρουπ του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε αίθουσες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται καθημερινές σε απογευματινές ώρες.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 120 ευρώ.
Για φοιτητές, ανέργους, υπαλλήλους που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, πολύτεκνους, άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς υπαλλήλους του ΕΚΠΑ, το κόστος συμμετοχης είναι 100 ευρώ.
Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: Φόρμα Αίτησης

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων είναι στις 24 Μαρτίου 2016.

Όταν πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων συμμετοχών ανά τμήμα με βάση τη λίστα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους.

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο: Προετοιμασία Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ».