Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

15.03.2016

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (15/03/2016)

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 31/3/2016

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» διάρκειας 200 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των ορισμών, των διαστάσεων και τα διαφορετικών ειδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας.

Η σκοπιμότητα του προγράμματος τεκμηριώνεται τόσο από θεσμικές αλλαγές, όσο και από εφαρμογή Ευρωπαϊκής, Εθνικής ή Περιφερειακής πολιτικής. Οι αλλαγές αυτές καταδεικνύουν δύο σημαντικές αναγκαιότητες:

(α) Την ανάπτυξη δεξιοτήτων υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

(β) Την ανάγκη κατανόησης του σύνθετου χώρου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να γίνονται αντιληπτές οι ιδιαιτερότητες, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που ανοίγονται.

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 200 ώρες (Κωδ. **PROFED**) – Έναρξη Προγράμματος Δευτέρα 04/04/2016

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι
στις 31 Μαρτίου 2016.

Φόρμα Αίτησης:
https://sites.google.com/site/profeduoa/home/phorma-aiteses

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο:
https://sites.google.com/site/profeduoa/home

Πληροφορίες:

Κρουσανιωτάκη Σοφία
Τηλ: 2103689653
Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Αλεξούδη Βασιλική
Τηλ.: 2107274377
Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου

Γραμπά Αλεξία
Τηλ.:2107274783
Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου

e - mail: adet[at]admin.uoa[dot]gr