Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

29.08.2016

Έναρξη νέου προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις Βασικές Έννοιες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Υποβολή αιτήσεων έως 28 Σεπτεμβρίου 2016

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν την έναρξη νέου προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις Βασικές Έννοιες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στις 3 Οκτωβρίου 2016.

 

Το νέο Πρόγραμμα παρέχει μια βασική προσέγγιση στην έννοια και στις κύριες θεματικές της Kανονιστικής Συμμόρφωσης και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μία καλή βάση εκπαίδευσης και κατανόησης του αντικειμένου. Ειδικότερα, προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει το βασικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση, και μεταδίδει βασικά εργαλεία για την ορθότερη οργάνωση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια εταιρεία. Επίσης, στο Πρόγραμμα παρουσιάζονται οι κύριοι άξονες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης: τα βασικά θέματα Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των  Διεθνών Εμπάργκο και Περιοριστικών Μέτρων, καθώς και θέματα Επιχειρηματικής Ηθικής και Προστασίας Καταναλωτή και Επενδυτή.

 

Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η πολυπλοκότητα των αγορών, να αντιμετωπίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και να εξασφαλίζουν βιώσιμη λειτουργία.

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη στην Κανονιστική Συμμόρφωση με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το Πρόγραμμα δομείται σε πέντε (5) διδακτικές ενότητες και διαρκεί τρεις (3) εβδομάδες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει εφαρμοσμένη ανάλυση και μελέτες περιπτώσεων και συνοδεύεται από προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω ενός διαγωνίσματος που τους ανατίθενται ηλεκτρονικά και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν καθημερινά με τους εισηγητές, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας. Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό για τις Βασικές Έννοιες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

 

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 28 Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.compliance.econ.uoa.gr.