Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

12.10.2016

Έναρξη 2ου κύκλου του εξειδικευμένου Προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων

Υποβολή αιτήσεων έως 15 Νοεμβρίου 2016

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν την έναρξη του 2ου κύκλου του Προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων, στις 21 Νοεμβρίου 2016.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο Πρόγραμμα, το οποίο επιδιώκει να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει πλήρως την έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων και των κατηγοριών της, να εξοικειωθεί με τη σχετική νομοθεσία και περιπτωσιολογία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξει μηχανισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης σχετικών καταστάσεων στον οργανισμό του.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το Πρόγραμμα δομείται σε έξι (6) εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν σε 35 ώρες εκπαίδευσης και έχουν κατανεμηθεί σε τρεις (3) εκπαιδευτικές εβδομάδες. Την πρώτη εβδομάδα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεωρία, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Τη δεύτερη εβδομάδα πραγματοποιείται μία σύγχρονη τηλεδιάσκεψη με τους εισηγητές του Προγράμματος (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή δια ζώσης). Τέλος, την τρίτη εβδομάδα οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη συνολικά, μέσω ενός διαγωνίσματος που τους ανατίθεται ηλεκτρονικά, τις απαντήσεις στο οποίο θα πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα έως την τελευταία ημέρα του Προγράμματος.

Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί καθημερινά με τους εισηγητές χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας (forum). Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό στα Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων.

Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί έως τις 15 Νοεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  http://www.marketing.econ.uoa.gr/.