Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

26.04.2016

Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

E-tutor & Course Creator

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με την εταιρία WIDE SERVICES, εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του Moodle στην Ελλάδα (Moodle Certified Services Provider – Moodle Partner, www.wideservices.gr) στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης», A’ Κύκλος με Κ.Ε. 12728 οργανώνει το ακόλουθο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:

 

 «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

E-tutor and Course Creator

100 ώρες (Level 2) (Κωδ. E-Tutor 1) –

150 ώρες (Level 2) (Κωδ. E-Tutor 2) –

 

Έναρξη Προγράμματος Παρασκευή 27/05/2016

 

Σκοπός του σεμιναρίου και οφέλη για τους εκπαιδευόμενους

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων στην μεθοδολογία και τις τεχνικές που συνθέτουν το περίγραμμα του Εκπαιδευτή Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Tutor) και η προετοιμασία για την πιστοποίηση στη χρήση του Moodle. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χρήση του Moodle είναι αναγνωρισμένο από τη Moodle Pty Ltd (www.moodle.com) και προσφέρεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την WIDE Services.

Ολοκληρώνοντας τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος θα είστε σε θέση να:

·        Αντιλαμβάνεστε το παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο εκπαιδευτής ηλεκτρονικής μάθησης

·        Σχεδιάζετε e-learning μαθήματα

·        Χρησιμοποιείτε όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας και να φτιάχνετε σωστά ένα μάθημα στο Moodle

·        Εντάξετε το elearning στις εκπαιδευτικές σας δυνατότητες

·        Εμπλουτίσετε το βιογραφικό σας με ένα Διεθνώς Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

·        Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου

·        Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης

·        Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

·        Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης

·        Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

·        Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης

·        Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

·        Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία

 

Προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του προγράμματος:

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

·        Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

·        Κατοχή προσωπικού e-mail

·        Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

·      Δυνατότητα συμμετοχής στις βιωματικές δράσεις που θα λαμβάνουν χώρα ως Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις σε εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ. Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται κυρίως Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα για το επίπεδο 2 των μαθημάτων ενδείκνυται (αλλά δεν απαιτείται) ο υποψήφιος να 

 

 

·        έχει δημιουργήσει τουλάχιστον ένα μάθημα Moodle

·        είναι εξοικειωμένος με την περιοχή της βιβλιογραφίας του Moodle (Moodle Docs)

·        μπορεί να διαθέσει 5-10 ώρες από το χρόνο του την εβδομάδα

·        έχει διαβάσει και έχει αποδεχτεί ΟΛΟΥΣ τους όρους του Candidate Guide & Skill Set του Προγράμματος.

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης, Οικονομολόγος – Συντονιστής Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ (με Α.Μ ΕΒ21721),Συγγραφέας του Επαγγελματικού Πεδίου «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 3» το πρότυπο πάνω στο οποίο γίνονται οι πιστοποιήσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στην Κύπρο από την ΑΝΑΔ (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού).

 

Παλίλης Βασίλης, Πτυχιούχος του Φυσικού και Παιδαγωγικού τμήματος του ΕΚΠΑ, Δάσκαλος και Καθηγητής επιστημών δια ζώσης και με ηλεκτρονικά μέσα με Εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Instructional Designer της εταιρείας WIDE Services, Πιστοποιημένος Moodle Mentor/AssessorΥπεύθυνος μεταγλώττισης των video που αναρτά η Moodle Pty Ltd (http://moodle.com).

 

Αράπογλου Γιάννης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας WIDE Services, Πιστοποιημένος Moodle Mentor/Assessor, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Translation Manager του Moodle για την Ελληνική Κοινότητα καιυπεύθυνος μεταγλώττισης των video που αναρτά η Moodle Pty Ltd (http://moodle.com) στο YouTube, Εκπαιδευτής ΛΑΕΚ (με Κωδικός εισηγητή 45109),σύμβουλος elearning σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και με εξειδίκευση στο Gamification.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 320 ευρώ για το πρώτο επίπεδο και 450 ευρώ για το δεύτερο επίπεδο.

Για φοιτητές, ανέργους, υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, και υπαλλήλους του ΕΚΠΑμε κόστος συμμετοχής 250 για το πρώτο επίπεδο και 350 ευρώ δεύτερο επίπεδο αντίστοιχα.

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ

Πρόγραμμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης και Δια Ζώσης Συναντήσεων (Επίπεδο 1)

Πρόγραμμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης και Δια Ζώσης Συναντήσεων (Επίπεδο 2)

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής, για την παρακολούθηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Φόρμα Αίτησης

 

και αφού την συμπληρώσουν, την αποστείλουν μαζί με σύντομο βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση adet@admin.uoa.gr , αναγράφοντας στο θέμα τουemail τον Κωδικό Προγράμματος (ETCC).

 

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις

25 Μαΐου 2016.

Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 27/05/2016.

 

 

 

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρώτο επίπεδο τα εξής πιστοποιητικά και βεβαιώσεις:

·        Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

·        Βεβαίωση παρακολούθησης από την WIDE Services στο αντικείμενο «Χρήση της Πλατφόρμας Moodle ως Σχεδιαστές Μαθημάτων (CourseDesigners

 

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν και το δεύτερο επίπεδο τα εξής πιστοποιητικά και βεβαιώσεις:

·        Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

·        Βεβαίωση παρακολούθησης από την WIDE Services στο αντικείμενο «Χρήση της Πλατφόρμας Moodle ως Σχεδιαστές Μαθημάτων (CourseDesigners

·        Το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό «Moodle Course Creator Certificate»

 

Για πληροφορίες:

Αράπογλου Γιάννης                                                                                               

Γενικός Διευθυντής WIDE Services

Moodle Mentor/Assessor

Τηλ. 210 4223330, Φαξ: 211 0121603

Email: info[at]wideservices[dot]gr

Ιστοσελίδα: www.widetraining.gr


Σοφία Κρουσανιωτάκη

Διοικητική Υποστήριξη ADET

E - Mail: adet[at]admin.uoa[dot]gr

τηλ.: 210 3689653