Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

28.02.2017

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες - Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης


Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει αυτοχρηματοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 162 ωρών με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες - Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση» (Κωδικός ΕΛΚΕ: 14153).

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από τις 27/2/2017, μόνον ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης είναι η Δευτέρα, 27/3/2017. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Έναρξη Προγράμματος
Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2017.

Ιστοσελίδα Προγράμματος
www.adedu-microteaching.primedu.uoa.gr