Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Γενικές Ανακοινώσεις » Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

Προβολή Γενικής Ανακοίνωσης

25.04.2016

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (25/4/2016)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 5/5/2016

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ενίσχυση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος πέραν της ενίσχυσης των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής επάρκειας τους στην εκπαίδευσηομάδων ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Το πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Όμιλο Πληροφορικής, Συμβουλευτικής & Εκπαίδευσης «Άποψη» ο οποίος θα διαθέσει τις εγκαταστάσεις του και τις υποδομές ηλεκτρονικής μάθησης. 

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μεικτής μάθησης» Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 136 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, 16 ώρες δια ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις και εργαστήριο μικροδιδασκαλίας  σε εγκαταστάσεις του Ιδρύματος ή συνεργαζόμενων φορέων, 8 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκπαίδευσης και συμμετοχή στο διαδραστικό εργαστήριο μικροδιδασκαλίας στο οποίο προσομοιώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Οι αιτήσεις ενδιαφερόμενων από όλες τις Περιφέρειες της χώρας θα γίνονται δεκτές, διότι το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται εξ αποστάσεως. Οι δια ζώσεις συναντήσεις του συγκεκριμένου κύκλου προγράμματος, θα γίνουν στην Αθήνα, τηΘεσσαλονίκη και τη ΔράμαΣτην περίπτωση όμως που σε μια συγκεκριμένη πόλη ή περιοχή συγκεντρωθεί τμήμα τουλάχιστον δώδεκα (12) εκπαιδευόμενων θα υπάρξει η δυνατότητα πραγματοποίησης των δια ζώσης συναντήσεων του εν λόγω προγράμματος στη συγκεκριμένη περιοχή.

Λήξη υποβολής αιτήσεων 5 Μαΐου 2016

Έναρξη μαθημάτων 7 Μαΐου 2016

Μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» και συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής σας.

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δια ζώσης συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, επικοινωνήστε με την:

κ. Σοφία Κρουσανιωτάκη Τηλ: 210 3689653, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, e -mail: adet[at]admin.uoa[dot]gr

Αίτηση συμμετοχής

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δια ζώσης συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός της Δράμας, επικοινωνήστε με την:

κ. Μαίρη Τζιώτη Τηλ: 210 4629300, Αντ/χου Π. Βλαχάκου 38-40, Πειραιάς, e-mail: mtzioti@apopsi.gr

Αίτηση συμμετοχής

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δια ζώσης συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Δράμα επικοινωνήστε με την:

κ. Θεοδώρα Κατρανίτσα τηλ: 25210 45131 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 Κιλκισίου 1 Δράμα
ΤΚ 66131, e-mail: katranitsa[at]hotmail[dot]com

Αίτηση συμμετοχής (ως επιθυμητή πόλη των δια ζώσης συναντήσεων επιλέξτε τη Δράμα)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε αντίστοιχα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για την Αθήνα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για την υπόλοιπη Ελλάδα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για την Δράμα