Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Φοιτητικά Θέματα » Προβολή Φοιτητικού Θέματος

Προβολή Φοιτητικού Θέματος

11.08.2017

Προκήρυξη ΠΜΣ "Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων", ακαδ. έτους 2017-18

Υποβολή αιτήσεων: έως 12/9/2017

Στo πλαίσιo του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για την κατεύθυνση «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, Analytics and Information Systems)» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΦΕΚ 2266 Β, 4/7/2017).

Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε τρία γνωστικά πεδία: πρώτον της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών (business administration), δεύτερον των πληροφοριακών συστημάτων (business information systems)  και τρίτον της αναλυτικής επιστήμης δεδομένων (business analytics, data science).

Το πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα, απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης και αποβλέπει στην προετοιμασία των σπουδαστών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών ή ακόμη για την προετοιμασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Είναι  ποιοτικό, σύγχρονο και πρωτοποριακό, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής και έχει εργαστηριακή πρακτική. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση (μέσω της ιστοσελίδας) μέχρι τις 12η Σεπτεμβρίου 2017.

Πληροφορίες:

Γραμματεία Προγράμματος: Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, Γραφείο 402

t: 210 3689476

e: bis-analytics@econ.uoa.gr

http://business-analytics-is.econ.uoa.gr/