Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Εκλογές Μονομελών Οργάνων Διοίκησης » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.01.2018

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του ΕΕΔΙΠ στη συνέλευση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την 22α Ιανουαρίου 2018 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος (Πανεπιστημίου 30)

Σχετικό αρχείο