Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Εκλογές Μονομελών Οργάνων Διοίκησης

Εκλογές Μονομελών Οργάνων Διοίκησης

19-01-2018 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του ΕΕΔΙΠ στη συνέλευση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως την 22α Ιανουαρίου 2018 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος (Πανεπιστημίου 30)


19-01-2018 Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ

από 19 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2018 υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών.


11-01-2018 Προκηρύξεις Εκλογής Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (για τριετή θητεία)

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, 2018 και ώρα 10.00, στο Γρυπάρειο Μέγαρο, αίθουσα 412, 4ος όροφος)


29-12-2017 Προκήρυξη εκλογής κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (από 3-4-2018)

Η εκλογή θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, από ώρα 9.00 έως ώρα 14.00, στην αίθουσα 112, (1ος όροφος, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1)


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 110