Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Εκδόσεις » Προβολή Έκδοσης

Προβολή Έκδοσης

30.05.2012

"Το Χρονικό του Ιερέα της Διόκλειας: Κείμενο, Μετάφραση, Ιστορικός Σχολιασμός, Πρόσωπα, Χώρος"

Βιβλίο. Συγγραφέας: Αγγελική Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Αρμός (ISBN: 978-960-527-690-4)

Το λεγόμενο Χρονικό του Ιερέα της Διόκλεια (Ljetopis popa Dukljanina) αποτελεί αξιόλογη πηγή για την ιστορία των δυτικών Βαλκανίων κατά τους Μέσους Χρόνους. Το κείμενό του, το οποίο σώζεται σε λατινική μετάφραση, περιέχει πληροφορίες για τους λαούς που έδρασαν στη Σερβία, την Κροατία, τη Δαλματία και το Μαυροβούνιο έως τον 12ο αι. Η παρούσα έκδοση φέρνει για πρώτη φορά το ελληνικό αναγνωστικό κοινό σε επαφή με το σημαντικό αυτό έργο, το οποίο φωτίζει διάφορες πτυχές της ιστορίας των βαλκανικών λαών και των σχέσεών τους με το Βυζάντιο. Η έκδοση περιλαμβάνει εκτενή εισαγωγή, μετάφραση του κειμένου στη νεοελληνική γλώσσα, καθώς και πλούσιο ιστορικό σχολιασμό. Επιπλέον, προωθεί τη γνώση της τοπογραφίας της περιοχής κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους και συνοδεύεται από χάρτες που έχουν εκπονηθεί από τη συγγραφέα. Πρόκειται για μία συμβολή στην ιστορική επιστήμη που απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία της Βαλκανικής και τις επαφές των λαών της με τον βυζαντινό πολιτισμό.

Σύντομο Βιογραφικό της Συγγραφέως