Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Εκδόσεις » Προβολή Έκδοσης

Προβολή Έκδοσης

30.05.2012

Mathematical Analysis of Deterministic and Stochastic Problems in Complex Media Electromagnetics

Βιβλίο. Συγγραφείς: G. F. Roach, I. G. Stratis, A. N. Yannacopoulos, Εκδοτικός Οίκος - Σειρά - Εκδότες:Princeton University Press-Princeton Series in Applied Mathematics-Ingrid Daubechies, Weinan E, Jan Karel Lenstra, and Endre Süli, Editors

 Τα σύνθετα ηλεκτρομαγνητικά μέσα είναι τεχνητά υλικά που επηρεάζουν τη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με ασυνήθιστους τρόπους, που δεν συναντώντα συχνά στη Φύση. Λόγω της ευρύτατης κλίμακας σημαντικών εφαρμογών τους, αυτά τα υλικά έχουν μελετηθεί εντατικά την τελευταία 25-ετία, κυρίως ως αντικείμενα της Φυσικής και των Επιστημών Μηχανικών.

Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε βαθμιαία η αυστηρή μαθηματική θεωρία και αυτό είναι το πρώτο βιβλίο στο οποίο παρουσιάζεται. Μελετώνται προβλήματα καλής τοποθέτησης, ομογενοποιήσης και ελεγξιμότητας προβλημάτων αρχικών-συνοριακών τιμών για τις εξισώσεις του Maxwell, εφοδιασμένες με τις καταστατικές εξισώσεις που περιγράφουν σύνθετα (διανισοτροπικά) υλικά.

Αντιμετωπίζονται ντετερμινιστικά και στοχαστικά προβλήματα, στο πεδίο συχνότητας αλλά και στο πεδίο του χρόνου.

 

Στοιχεία έκδοσης:

 Cloth | 2012 | ISBN: 9780691142173 | 400 pp.

 eBook | 2012 | ISBN: 9781400842650

 

Σχετικό link: http://press.princeton.edu/titles/9761.html