Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Εκδόσεις » Προβολή Έκδοσης

Προβολή Έκδοσης

09.07.2012

Κλινική και επιδημιολογική έρευνα. Βασικές έννοιες.

Βιβλίο, Εκδοτικός οίκος: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις,2012 (ISBN: 978-960-452-148-7). Συγγραφείς: Γαλάνης Πέτρος, PhD, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ & Σπάρος Λουκάς, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Η εφαρμογή ορθολογικής φροντίδας υγείας από τους επιστήμονες υγείας απαιτεί τη γνώση των βασικών τουλάχιστον αρχών της Επιδημιολογίας. Ουσιαστικά, η Επιδημιολογία αφορά τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μελετών με το μικρότερο δυνατό σφάλμα. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια συνοπτική εισαγωγή στη σύγχρονη Επιδημιολογία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ερευνητές να σχεδιάσουν και να πραγματοποιήσουν μελέτες με ακρίβεια και εγκυρότητα. Αναλύονται με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τα διάφορα είδη επιδημιολογικών μελετών, καθώς επίσης και έννοιες, όπως τα μέτρα συχνότητας εμφάνισης των εκβάσεων, τα μέτρα σχέσης, η αιτία, ο προσδιοριστής, ο συγχυτής κ.ά.

 Διαδικτυακός τόπος: http://www.betamedarts.gr/bookview.php?id=1316