Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Εκδόσεις » Προβολή Έκδοσης

Προβολή Έκδοσης

16.07.2012

«ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

Βιβλίο. Συγγραφέας: Παναγιώτης Ν. Πανταζάκος, Εκδοτικός οίκος: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ (ISBN: 978-960-354-300-8)

Το γεγονός ότι για δημοκρατία δεν μιλούν μόνο οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι αλλά και οι σύγχρονοι διάδοχοί τους δεν θα πρέπει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι αρχαίοι και σύγχρονοι φιλόσοφοι εννοούν το ίδιο πράγμα, αφού, αν εγκύψουμε στα σχετικά κείμενα, θα διαπιστώσουμε ότι οι αρχαίοι αντιλαμβάνονταν τη δημοκρατία ως το πολίτευμα που εγκαθίδρυσε στην αρχαία Αθήνα ο Κλεισθένης, παραχωρώντας όλη την εξουσία στην Εκκλησία του Δήμου, ενώ οι σύγχρονοι εννοούν τη δημοκρατία είτε ως χαλάρωση των ελέγχων της εξουσίας χάριν της αυτονομίας των πολιτών είτε ως αναρχία είτε ως ωμή επιβολή του συλλογικού στο ατομικό. Με το πνεύμα αυτό ο συγγραφέας διερευνά τη σχέση των δημοκρατών προς τους φιλοσόφους, τους καλλιτέχνες και τους δικαστές εστιάζοντας την προσοχή του από τη μια στο σιδηρούν κανόνα της ολιγαρχίας και από την άλλη στο παράδοξο του δημοκρατικού ήθους. Παράλληλα, επιχειρεί να διερευνήσει τη συμπλοκή των εννοιών της ισότητας προς την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την αρχαιότητα (Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές) έως τον Locke, Rousseau, Hobbes, Hegel, Marx, Popper, Rawls, Bodin και τον Maritain.

Σκοπός του συγγραφέα είναι να αναδείξει, κατά το δυνατόν, όλες τις πτυχές αυτού του επίκαιρου για την εποχή μας θέματος της διάκρισης του νόμιμου από το ηθικό, της δημοκρατίας από τις «σκιές» της.

 

 Διαδικτυακός τόπος: http://www.kardamitsa.gr/product_info.php?products_id=347&osCsid=8ff7638838293f3e13b0777253dbf915