Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Εκδόσεις » Προβολή Έκδοσης

Προβολή Έκδοσης

12.07.2012

ΑΜΦΙΒΙΑ & ΕΡΠΕΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Βιβλίο: Εκδοτικός οίκος Πατάκης 2012 (ISBN:978-960-16-2549-2). Συγγραφείς: Παναγιώτης Παφίλης Επίκουρος Καθηγητής & Στρατής Δ. Βαλάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ.

Το φυσικό περιβάλλον μιας χώρας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της φυσικής κληρονομιάς και πρέπει να προστατευτεί, για να παραδοθεί όσο το δυνατόν πιο ανεπηρέαστο στις επόμενες γενιές. Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος προϋποθέτει την καλή γνώση των συνιστωσών του. Μια από τις πιο βασικές συνιστώσες του περιβάλλοντος είναι η φυσική πανίδα και η χλωρίδα.

 Η Ελλάδα, εξαιτίας μιας σειράς από γεωγραφικούς, παλαιογεωγραφικούς, ιστορικούς, βιογεωγραφικούς και γεωλογικούς λόγους, διαθέτει μια πλούσια και πολυποίκιλη πανίδα. Τα ερπετά και τα αμφίβια είναι από τις πιο σημαντικές ομάδες της ελληνικής πανίδας, με σημαντικό οικολογικό ρόλο στα ελληνικά οικοσυστήματα, παρόλο που αυτά τα ζώα για πολλούς ανθρώπους ανήκουν στην κατηγορία του «απεχθούς».

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ: www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=598141