Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Διακρίσεις » Προβολή Διάκρισης

Προβολή Διάκρισης

20.03.2017

Ο Όλυμπος και το Φαράγγι της Σαμαριάς στον Παγκόσμιο Κατάλογο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας (Biosphere Reserves)

του προγράμματος "Ανθρωπος και Βιόσφαιρα" (Man and Biosphere/MAB της UNESCO

Ο Όλυμπος και το Φαράγγι της Σαμαριάς, τελικά παραμένουν στον Παγκόσμιο Κατάλογο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας (Biosphere Reserves) του προγράμματος "Ανθρωπος και Βιόσφαιρα" (Man and Biosphere/MAB της UNESCO. Στο ιδιαίτερα σημαντικό αυτό πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται πάνω από 600 σημαντικές περιοχές της υφηλίου λογω της μεγάλης σημασίας τους από πλευράς βιοποικιλότητας αλλά και άλλων περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και αισθητικών παραμέτρων, είχαν ενταχθεί από πλευράς Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια δυο περιοχές, οι Εθνικοί Δρυμοί Ολύμπου και Φαραγγιού της Σαμαριάς.

 

Οι όροι και συνθήκες ένταξης εδώ και πολλά χρόνια έχουν διεθνώς αλλάξει απαιτώντας οριοθέτηση δύο ακόμη ζωνών διαχείρισης, εκτός του πυρήνα, που να επιτρέπουν την ένταξη στα αποθέματα βιόσφαιρας οικισμών και περιοχών όπου να εφαρμόζεται μία αειφορική ανάπτυξη προς όφελος των κατοίκων της περιοχής, χωρίς όμως να διακυβεύεται το φυσικό και πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, επί σειρά ετών, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για τις οριοθετήσεις αυτών των ζωνών και την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των αντίστοιχων φορέων διαχείρισης, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την παραμονή των δύο αυτών περιοχών στον παγκόσμιο κατάλογο της UNESCO.

 

Επί δύο και πλέον χρόνια το καθεστώς τους ήταν υπό αναθεώρηση και σειρά προηγούμενων διαχειριστικών και θεσμικών προτάσεων των δύο φορέων είχαν θεωρηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του MAB/UNESCO ως ανεπαρκείς και οι περιοχές ως "μη πληρούσες τις προϋποθέσεις για παραμονή τους στον κατάλογο" . Οι νέες συντονισμένες προσπάθειες των διαχειριστικών φορέων των δύο περιοχών σε συνδυασμό με επισταμένη επιστημονική και διπλωματική συμβολή της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής MAB/UNESCO υπό την Προεδρία του Oμότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Μιχαήλ Σκούλλου, εφεραν το πολυπόθητο αποτέλεσμα, διατηρώντας τις δύο περιοχές στον σχετικό κατάλογο. Αυτο ασφαλώς δεν τερματίζει την ανάγκη προσπάθειας για εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου και από την Πολιτεία.

 

Σημειώνεται ότι ο Καθηγητης κ. Σκούλλος είναι και Διευθυντής της Έδρας και Δικτύου UNESCO για την "Διαχείριση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο ", η δε UNESCO ανανέωσε πρόσφατα την λειτουργία της Έδρας στο ΕΚΠΑ μέχρι και τον Ιούλιο του 2021.

 

Τόσο η Εθνική Επιτροπή ΜΑΒ/UNESCO, όσο και η έδρα UNESCO λειτουργούν υπό την εποπτεία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO και έχουν αναπτύξει πολυσχιδή διεθνή δράση. Μεταξύ των άλλων, η Έδρα συντόνισε υπό την αιγίδα και στήριξη του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου και σε συνεργασία με το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO /ECSDE) την Διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας των Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών χωρών τον Δεκέμβριο του 2016, στη Λευκωσία, όπου εγκρίθηκε το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Τώρα ετοιμάζει για τον Νοέμβριο του 2017, στο πλαίσιο του προγράμματος SWIM-HORIZON 2020 SM, αντίστοιχη συνάντηση που θα εξετάσει την πρόοδο εφαρμογής του Σχεδίου. Παράλληλα οργανώνεται σειρά σεμιναρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στις νότιες Μεσογειακές χώρες.