Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Διακρίσεις » Προβολή Διάκρισης

Προβολή Διάκρισης

08.03.2017

Ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καλή πρακτική ενσωμάτωσης των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στο HORIZON 2020

8/3/2017

Το ερευνητικό πρόγραμμα HERON (H2020, RIA, no. 649690) με τίτλο “Forward looking socio-economic research on Energy Efficiency in EU countries” που πραγματοποιείται από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.), επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καλή πρακτική (good practice) ενσωμάτωσης των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στα προγράμματα του HORIZON 2020.

Το πρόγραμμα αφορά στις ερευνητικές προσπάθειες ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας και ενός εργαλείου συμβατής ενσωμάτωσης σε σενάρια πολιτικών ενεργειακής αποτελεσματικότητας, με τον μετασχηματισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς των τελικών χρηστών σε αντίστοιχα ποσοτικά που μπορούν να εισαχθούν στη βάση δεδομένων εισόδου του μοντέλου που χρησιμοποιείται.