Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Διακρίσεις » Προβολή Διάκρισης

Προβολή Διάκρισης

15.09.2017

Διάκριση της Α΄Καρδιολογικής Κλινικής σε έρευνα για την κλινική εφαρμογή καινοτόμου τεχνικής απονεύρωσης

σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση

Στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας (Βαρκελώνη, 26-30 Αυγούστου 2017), ο Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Τσιούφης και ο Καθηγητής-Διευθυντής της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών κ. Δημήτριος Τούσουλης  έτυχαν σημαντικής διάκρισης ως κύριοι ερευνητές της μελέτης SPYRALHTN-OFFMED που παρουσιάσθηκε στην κατηγορία Late-Breaking Clinical Trials, με ταυτόχρονη δημοσίευση στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό Lancet (Δείκτης Απήχησης 2017: 47,83). Η πολυκεντρική αυτή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονική απενεύρωση μελέτη απέδειξε ότι η συμπαθητική απονεύρωση με τη χρήση υψίσυχνου ρεύματος μειώνει την αρτηριακή πίεση σε υπερτασικούς ασθενείς.  Αυτά τα ευνοϊκά αποτελέσματα σηματοδοτούν την έναρξη μεγαλύτερων προοπτικών μελετών για τη πιθανή κλινική εφαρμογή της μεθόδου.