Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Διακρίσεις

Διακρίσεις

08-02-2017 Ο Προκοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής κ. Μάριος Μπέγζος ορίσθηκε μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων


Αποτελέσματα 43 μέχρι 49 από τα συνολικά 139