Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Ανακοινώσεις απο τρίτους » Προβολή ανακοίνωσης από τρίτους

Προβολή ανακοίνωσης από τρίτους

24.02.2015

Πρώτο Διεθνές Σεμινάριο Αρχαίας και Παραδοσιακής Ναυπηγικής

9-21 Μαρτίου 2015, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αίθουσα Πολυμέσων, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Πρώτο Διεθνές Σεμινάριο Αρχαίας και Παραδοσιακής Ναυπηγικής
 

Αίθουσα Πολυμέσων, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

9-21 Μαρτίου 2015


Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνει στην Ελλάδα για πρώτη φορά σεμινάριο αφιερωμένο στην αρχαία και παραδοσιακή ναυπηγική.

Στο σεμινάριο θα απευθυνθούν στο ακροατήριο οι σημαντικότεροι Ελληνες και ξένοι ερευνητές σε κάθε θέμα. Οι ομιλίες θα γίνουν διά ζώσης αλλά και από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες απευθείας με χρήσ­η τηλεματικής. Μετά το πέρας των ομιλιών θα δοθεί στο κοινό η δυνατότητα να απευθυνθεί στους ομιλητές.

Εκτός των ομιλιών, θα πραγματοποιηθούν και δύο επισκέψεις στις 14 και 21 Μαρτίου με ξενάγηση από ειδικούς ερευνητές. Η πρώτη θα γίνει στο πρότυπο της αρχαίας τριήρους (Ολυμπιάς) και η δεύτερη σε ναυπηγείο παραδοσιακών σκαφών.

Συμμετοχή δωρεάν και κατά χρονική προτεραιότητα δήλωσης, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία Τομέα Θαλασσίων Κατασκευών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ (κυρία Ε. Καλούτσα, τηλ. 210-772 1415, e-mail ekaloutsa[at]naval.ntua[dot]gr).