Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Ανακοινώσεις απο τρίτους » Προβολή ανακοίνωσης από τρίτους

Προβολή ανακοίνωσης από τρίτους

10.06.2014

Προκήρυξη για Προέδρους Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση biodiversity@prv.ypeka.gr είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 210 6425300 μέχρι και την 10η Ιουνίου 2014.

Η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και ορισμό επιστημόνων σε θέσεις προέδρων των ακόλουθων Διοικητικών Συμβουλίων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση όπου θα αναφέρονται συγκεκριμένα στο Φορέα Διαχείρισης στον οποίο επιθυμούν να αναλάβουν ως Πρόεδροι του Δ.Σ., συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο θα προκύπτει η ως άνω απαιτούμενη εμπειρία και γνώσεις. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση biodiversity@prv.ypeka.gr είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 210 6425300 μέχρι και την 10η Ιουνίου 2014.

προκήρυξη (docx, 95kB)