Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Ανακοινώσεις απο τρίτους » Προβολή ανακοίνωσης από τρίτους

Προβολή ανακοίνωσης από τρίτους

02.08.2016

Προκήρυξη 850 θέσεων εργασίας Υπουργείου Υγείας - ΚΕΕΛΠΝΟ

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα χρηματοδότησης του Υπουργείου Υγείας ύψους 24.2 εκ. ευρώ για την υγειονομική κάλυψη προσφύγων και μεταναστών σε τρεις άξονες:

α) Δημόσια Υγεία & Επιδημιολογική Επιτήρηση, β) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στα Κέντρα Φιλοξενίας, γ) Ενίσχυση των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας (Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΠΕΔΥ, ΕΚΕΠΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ).

Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 850 νέες θέσεις εργασίας ποικίλων ειδικοτήτων, 8μηνων συμβάσεων πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης (γιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, επόπτες υγείας, τεχνολόγους, βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, διερμηνείς, διασώστες/οδηγούς, διοικητικούς υπαλλήλους κ.α.) και εκτείνεται σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα ανά την Επικράτεια με βάση τον προσφυγικό πληθυσμό.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν από το ΚΕΕΛΠΝΟ, ως φορέας υλοποίησης του έργου. Επισημαίνεται ότι η ατομική συνέντευξη δεν χρησιμοποιείται πλέον από τον συγκεκριμένο εποπτευόμενο φορέα ως μέθοδος αξιολόγησης, τηρούνται κριτήρια ΑΣΕΠ, θα εκδοθεί πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων και θα υπάρξει
δικαίωμα ενστάσεων μέχρι την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Όλες οι προκηρύξεις βρίσκονται αναρτημένες στο:
http://www.keelpno.gr/el-gr/προκηρύξειςδιαγωνισμοί.aspx