Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Ανακοινώσεις απο τρίτους » Προβολή ανακοίνωσης από τρίτους

Προβολή ανακοίνωσης από τρίτους

25.09.2015

10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" & 8ο Συνέδριο "Διδακτική της Πληροφορικής"

23 – 25 Σεπτεμβρίου 2016, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 23 – 25 Σεπτεμβρίου 2016, http://hcicte2016.etpe.gr/el/

 


Το 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» αποτελεί το επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).

Στοχεύει να αποτελέσει βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων στο πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και της ηλεκτρονικής μάθησης γενικότερα. 

Το 10ο Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες, παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών και στρογγυλής τράπεζας. Όλες οι εργασίες, εκτός από τις προσκεκλημένες, θα κριθούν με σύστημα κριτών. Όλες οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Το 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο της «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» διεξάγεται παράλληλα με το 8ο
Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» (http://etpe.gr/didinfo2016/).

Το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση» (http://earthlab.uoi.gr/thete/) θα αφιερώσει έναν τόμο σε εργασίες του Συνεδρίου, για τις οποίες θα υπάρξει ειδική πρόσκληση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 • Προτάσεις διοργάνωσης συμποσίων, hcicte2016.etpe.gr/el/sympsiums-el/: 30 Σεπτεμβρίου 2015
 • Αποδοχή προτάσεων συμποσίων: 10 Οκτωβρίου 2015
 • Υποβολή εργασιών: 31 Ιανουαρίου 2016
 • Ενημέρωση αποδοχής: 31 Μαρτίου 2016
 • Υποβολή τελικού κειμένου για τα πρακτικά: 31 Μαΐου 2016
 • Εγγραφή συγγραφέων: μέχρι 31 Ιουλίου 2016
 • Έγκαιρη Εγγραφή: μέχρι 31 Ιουλίου 2016
 • Συνέδριο: 23-25 Σεπτεμβρίου 2016


URL:http://hcicte2016.etpe.gr/el/, Email: hcicte2016[at]etpe[dot]gr, Τηλέφωνο: 2651005715

 


8ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 23 – 25 Σεπτεμβρίου 2016, http://didinfo2016.etpe.gr/

 

Στόχος του 8ου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» είναι να αποτελέσει το βήμα παρουσίασης και διαλόγου σχετικά με ερευνητικές μελέτες και εργασίες, προτάσεις, αναλύσεις και θεωρητικά πλαίσια που σχετίζονται με τη Διδακτική της Πληροφορικής και τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το 8ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» διεξάγεται παράλληλα με το 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές
Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (http://hcicte2016.etpe.gr/el/).

Το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση» (http://earthlab.uoi.gr/thete/) θα αφιερώσει έναν τόμο σε εργασίες του Συνεδρίου, για τις οποίες θα υπάρξει ειδική πρόσκληση.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 • Προτάσεις διοργάνωσης συμποσίων, http://didinfo2016.etpe.gr/special-tracks/: 30 Σεπτεμβρίου 2015
 • Αποδοχή προτάσεων συμποσίων: 10 Οκτωβρίου 2015
 • Υποβολή εργασιών: 31 Ιανουαρίου 2016
 • Ενημέρωση αποδοχής: 31 Μαρτίου 2016
 • Υποβολή τελικού κειμένου για τα πρακτικά: 31 Μαΐου 2016
 • Εγγραφή συγγραφέων: μέχρι 31 Ιουλίου 2016
 • Έγκαιρη Εγγραφή: μέχρι 31 Ιουλίου 2016
 • Συνέδριο: 23-25 Σεπτεμβρίου 2016URL: http://etpe.gr/didinfo2016/, Email: didinfo2016[at]etpe[dot]gr, Τηλέφωνο: 2651005715