Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Ανακοινώσεις απο τρίτους

Ανακοινώσεις από τρίτους

27-11-2014 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας

Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2015


10-06-2014 Προκήρυξη για Προέδρους Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση biodiversity@prv.ypeka.gr είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 210 6425300 μέχρι και την 10η Ιουνίου 2014.


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 126